انتخاب شرکت سیسکو به عنوان صادر کننده پویای صنایع پلیمری کشور

دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری و آیین قدردانی از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی و حمایت از واحدهای صادراتی صنایع پلیمر به‌منظور افزایش صادرات این واحدها چهارم مردادماه