ترکیب ویژه طراحی شده

سیسکو به پشتوانه توان فنی گروه تحقیق و توسعه و همچنین تجهیزات کامپاندینگ خود آماده طراحی فرمولاسیون های ویژه برای کاربردهای مورد نظر مشتریان خود است. بر اساس الزامات کاربری محصول مورد نظر مشتری و مطابقت آن ها با خواص پلیمرهای مختلف طراحی و تولید کامپاند انجام می شود.