درباره ما

ما با شما در هر زمانی هستیم 24/7

سیسکو در یک نگاه

سیسکو در سال 1386 به منظور تولید کامپاندهای ویژه مورد مصرف در صنایع آبیاری تاسیس شد. سیسکو در تمامی سال های فعالیت خود سعی در تولید محصولات با کیفیت داشته و همواره در راستای پاسخ به نیاز مشتریان سبد محصولات خود را کامل تر کرده است. به همین دلیل در حال حاضر سیسکو در دو حوزه محصولات و مواد اولیه پلیمری به مشتریان خود محصولات و خدمات ارائه می کند. نیروی انسانی زبده و با دانش، در کنار تجهیزات تولید پیشرفته دو بازوی اصلی پیشرفت سیسکو در تمامی این سال ها بوده است.

 

چشم انداز سیسکو :

سیسکو در تلاش است به برترین شرکت ارائه دهنده کامپاندهای صنایع آب و آبیاری در حوزه CIS و خاورمیانه تبدیل شود.

ماموریت سیسکو :

سیسکو با تولید مواد اولیه و محصولات مهندسی و منطبق بر الزامات روز دنیا در صنعت آب و آبیاری، به دنبال ارتقاء کیفیت و سطح بهداشت زندگی مردم جهان است. سیسکو با جذب نیروی انسانی زبده و نخبه،  همچنین تجهیز خطوط تولید خود و دستیابی به فناوری های نوین همواره به دنبال افزایش کیفیت و تنوع محصولات خود است.

ارزش های سیسکو

سیسکو در راه رسیدن به اهدافش خود را ملزم می داند به :
  • تعهد به اخلاق
  • حفظ کرامت انسانی و احترام به انسان ها
  • کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار
  • بهبود مستمر کیفیت
  • ارزش و ثروت آفرینی