پودر فوم پلی اتیلن قالب گیری چرخشی

مخازن تولید شده به روش قالبگیری دورانی و حاوی یک لایه فوم نسل جدید مخازن پلی اتیلنی هستند. سبکی در کنار استحکام مناسب مهمترین مزایای قرار گرفتن یک لایه فوم در ساختار مخازن پلی اتیلنی است. پودرهای پلی اتیلنی مناسب برای قالبگیری دورانی با قابلیت فوم شدن از سوی سیسکو ارائه می شود. این محصول به صورت یک لایه در مخازن چند لایه به کار می رود و چسبندگی بسیار خوبی با پلی اتیلن بدون فوم دارد.

سیسکو پودرهای پلی اتیلن با قابلیت فوم را در رنگ های مختلف مطابق گریدهای عادی عرضه می کند.