خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای سیسکو

این شرکت با توجه به تجربه ی چندین ساله در صنعت روتیشنال مولدینگ با بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز و بررسی نیاز بازار با استفاده از بهترین متریال با بهترین کارایی گامهایی در جهت رفع نیاز مشتریان داخلی و خارجی در راستای تامین لوازم مورد نیاز این صنعت برداشته است، از جمله لوازم :

۱- اینسرت برنجی تو کار

۲- فیتینگ از جنس برنج

۳-  درب مخازن پلاستیکی

۴- لاک واتربیس قالب

۵- تهیه و ساخت قالب

6- تهیه و مشاوره در ساخت کوره