مستربچ سیاه و سفید

مستربچ های مشکی کاربرد گسترده ای در تولید قطعات و لوازم مختلف دارند. سیسکو مستربچ های مشکی تهیه شده از دوده با کیفیت، با فرمولاسیون ویژه، حاوی درصدهای مختلف دوده با ماتریس های پلیمری مختلف را برای مشتریان خود تولید می کند.

مستربچ های مشکی سیسکو با برند SBM در گریدهای زیر عرضه می شوند:

  • SBM – PE, Black Masterbatch Based on Polyethylene

  • SBM – PP, Black Masterbatch Based on Polypropylene

مستربچ های سفید کاربرد گسترده ای در تولید قطعات و لوازم مختلف دارند. سیسکو مستربچ های سفید تهیه شده از تیتان با کیفیت، با فرمولاسیون ویژه، حاوی درصدهای مختلف تیتان با ماتریس های پلیمری مختلف را برای مشتریان خود تولید می کند.

مستربچ های سفید سیسکو با برند SWM در گریدهای زیر عرضه می شوند:

  • SWM – PE, White Masterbatch Based on Polyethylene

  • SWM – PP, White Masterbatch Based on Polypropylene