R & D

Research-and-development1-1

به منظور پیشرفت و دستیابی به محصولات جدید و تخصصی و توسعه محصولات مورد نیاز مشتریان واحدتحقیق و توسعه سیسکو دایر گردیده است و این واحد با تکیه بر دانش اعضای این گروه و همکاری با متخصصین موسسات تحقیقاتی، رسیدن به اهداف خود را هموار نموده است. این واحد آماده همکاری با مشتریان خود در راستای توسعه محصولات مورد نیاز آن ها و ارائه خدمات فنی، مهندسی و آموزشی به آن ها است. واحد تحقیق و توسعه سیسکو متولی اجرای پروژه های مختلف به منظور دستیابی به اهداف این شرکت است.