QC & QA

QA

از آنجایی که مهمترین هدف سیسکو ارائه محصولات با سطح کیفی بالا و یکنواخت است، واحد کنترل کیفیت این شرکت باجذب کارشناسان توانا، کلیه اقلام ورودی به مجموعه را بر اساس طرح های کنترل کیفی خود مورد بازرسی قرار داده و همچنین نظارت های سختگیرانه، دقیق و مدونی بر فعالیت های تولیدی دارند. در مرحله نهایی این واحد آزمون های کیفی لازم را بر اساس طرح کنترل کیفی بر روی محصولات تولیدی انجام می دهد و در صورت منطبق بودن نتایج آزمون ها با مقادیر مورد نظر ترخیص محصول توسط واحد کنترل کیفی انجام می گیرد تاهمواره تولید باکیفیت و با ثباتی را به مشتری خود برسانیم.

سیسکو به منظور تضمین ثبات کیفیت محصولات خود، به روز رسانی تجهیزات آزمایشگاه را بر عهده واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه قرار داده است. آزمایشگاه سیسکو نیز آماده خدمت رسانی و انجام آزمون های مختلف برای مشتریان خود و ارائه سرویس های آزمون به مراکز دیگر است.