حضور شرکت ایران سیسکو در نمایشگاه بین المللی پلاستیک کشور سوریه

شرکت ایران سیکو تولید کننده پودر های پلی اتیلن روتوملدینگ . پودر پلی اتیلن 3840 و تولید کننده نمونه پودرهای پلی اتیلن در نمایشگاه بین المللی سوریه پلاست در کشور