سیسکو حامی مالی چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 30 خرداد – 1 تیر

با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جاری، نوسات ارزی و پیچیدگی‌های برنامه‌ریزی برای واحدهای تولیدی، نیاز به آگاه‌سازی صنعتگران در حوزه اقتصاد بیش از پیش احساس شده و هر