انواع مواد پلی اتیلن و تفاوت آن ها

انواع مواد پلی اتیلن و تفاوت آن ها

پلی اتیلن (PE)، رزین مصنوعی سبک و  با کاربری گسترده ساخته شده از پلیمریزاسیون اتیلن. پلی اتیلن عضوی از خانواده مهم رزین های پلی الفین است. این پلاستیک پرکاربردترین پلاستیک