انتخاب شرکت سیسکو به عنوان صادر کننده پویای صنایع پلیمری کشور

دومین همایش بین‌المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری و آیین قدردانی از صادرکنندگان پویا با هدف قدردانی و حمایت از واحدهای صادراتی صنایع پلیمر به‌منظور افزایش صادرات این واحدها چهارم مردادماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.

معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادراتی پلیمری ایران، راهبردهای صادراتی در صنعت پلیمر و آشنایی با قوانین و مشوق‌های قانونی و شناسایی موانع موجود در توسعه صادرات صنایع پلیمری محورهای این همایش است

معیار ساختار صادراتی هم ۵ امتیاز برای طرح صادراتی در نظر گرفته شد همچنین داشتن وبسایت چند زبانه و به روز شونده با ۵ امتیاز و کاتالوگ و سایر شبکه های اجتماعی هم ۵ امتیاز را شامل شد. در معیار حفط و تنوع بازارهای صادراتی هم بر اساس تعداد کشورهای هدف صادرات امتیاز در نظر گرفته شد

شرکت سیسکو با مدیریت مهندس ابراهیم شیخی توانست با کسب بیشترین امتیاز به عنوان صادر کننده نمونه صنایع پلیمری کشور انتخاب شده و افتخار دیگری در این مسیر کسب کند.